fdfdgv

hhh

Dëgjoni RadioDeqani në TuneIn

TuneIn
Ju Mund Të Dëgjoni RadioDeqani edhe në Tunein nga Kompjuteri apo Mobil i juaj
Turizmi - Perspektiva e Qytetit të Deçanit
 Reklama - Legalizo Ndërtimin

Play
Reklama - Tatimi në Pronë
 
Vizito Bukuritë Natyrore të Kosovës

Visit Natural Beauties of Kosova

Dëgjo RadioDeqani

Ju mund të dëgjoni RadioDeqani në kompjuterin tuaj ose celular, pa qasje në Ueb Sajt

Kliko Këtu për të Dëgjuar Radion

Dëgjo RadioDeqani

Ju mund të dëgjoni RadioDeqani në kompjuterin tuaj ose celular, pa qasje në Ueb Sajt

Kliko Këtu për të Dëgjuar Radion

Dëgjo RadioDeqani

Ju mund të dëgjoni RadioDeqani në kompjuterin tuaj ose celular, pa qasje në Ueb Sajt

Kliko Këtu për të Dëgjuar Radion

Ri-Abonim / Vazhdim

mxcpbv01096                                        mxcpbv01097                                        mxcpbv01098 

Deçan (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 14 km/h
Humidity : 87%
6°C
 • Sunday Today 3 - 12 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 13 °C
Kosovo (Gjakovë)
Real time
Snowy
Wind : 14 km/h
Humidity : 87%
6°C
 • Sunday Today 1 - 12 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 13 °C
Gllogoc (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 14 km/h
Humidity : 87%
6°C
 • Sunday Today 1 - 12 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 13 °C
Gjilan (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 14 km/h
Humidity : 87%
6°C
 • Sunday Today 1 - 12 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 13 °C
Dragash (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 0 km/h
Humidity : 87%
8°C
 • Sunday Today 2 - 14 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 15 °C
Istog (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 14 km/h
Humidity : 87%
6°C
 • Sunday Today 3 - 12 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 13 °C
Kaçanik (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 0 km/h
Humidity : 87%
8°C
 • Sunday Today 2 - 14 °C
 • Monday Tomorrow 3 - 16 °C
Klinë (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 14 km/h
Humidity : 87%
6°C
 • Sunday Today 3 - 12 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 13 °C
Fushë Kosovë (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 14 km/h
Humidity : 87%
6°C
 • Sunday Today 1 - 12 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 13 °C
Kamenicë (Kosovo)
Real time
Rainy
Wind : 3 km/h
Humidity : 91%
7°C
 • Sunday Today 2 - 13 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 15 °C
Mitrovicë (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 14 km/h
Humidity : 87%
6°C
 • Sunday Today 3 - 12 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 13 °C
Leposaviq (Kosovo)
Real time
Fog
Wind : 6 km/h
Humidity : 99%
-1°C
 • Sunday Today -5 - 7 °C
 • Monday Tomorrow -3 - 9 °C
Lipjan (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 14 km/h
Humidity : 87%
6°C
 • Sunday Today 1 - 12 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 13 °C
Novobërdë (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 14 km/h
Humidity : 87%
6°C
 • Sunday Today 1 - 12 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 13 °C
Obilic (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 14 km/h
Humidity : 87%
6°C
 • Sunday Today 1 - 12 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 13 °C
Rahovec (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 14 km/h
Humidity : 87%
6°C
 • Sunday Today 3 - 12 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 13 °C
Pejë (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 14 km/h
Humidity : 87%
6°C
 • Sunday Today 3 - 12 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 13 °C
Podujevë (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 14 km/h
Humidity : 87%
6°C
 • Sunday Today 1 - 12 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 13 °C
Prishtina (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 14 km/h
Humidity : 87%
6°C
 • Sunday Today 1 - 12 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 13 °C
Prizren (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 0 km/h
Humidity : 87%
8°C
 • Sunday Today 2 - 14 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 15 °C
Skënderaj (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 14 km/h
Humidity : 87%
6°C
 • Sunday Today 1 - 12 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 13 °C
Shtime (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 14 km/h
Humidity : 87%
6°C
 • Sunday Today 1 - 12 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 13 °C
Suharekë (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 14 km/h
Humidity : 87%
6°C
 • Sunday Today 3 - 12 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 13 °C
Ferizaj (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 14 km/h
Humidity : 87%
6°C
 • Sunday Today 1 - 12 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 13 °C
Vitia (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 0 km/h
Humidity : 87%
8°C
 • Sunday Today 2 - 14 °C
 • Monday Tomorrow 3 - 16 °C
Vushtrri (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 14 km/h
Humidity : 87%
6°C
 • Sunday Today 1 - 12 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 13 °C
Zubin Potok (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 14 km/h
Humidity : 87%
6°C
 • Sunday Today 3 - 12 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 13 °C
Zveçan (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 14 km/h
Humidity : 87%
6°C
 • Sunday Today 1 - 12 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 13 °C
Malishevë (Kosovo)
Real time
Fog
Wind : 6 km/h
Humidity : 98%
1°C
 • Sunday Today 0 - 3 °C
 • Monday Tomorrow -1 - 4 °C
Hani i Elezit (Kosovo)
Real time
Sunny
Wind : 8 km/h
Humidity : 93%
1°C
 • Sunday Today 2 - 15 °C
 • Monday Tomorrow 2 - 13 °C
Mamushë (Kosovo)
Real time
Fog
Wind : 6 km/h
Humidity : 98%
1°C
 • Sunday Today -2 - 2 °C
 • Monday Tomorrow 0 - 3 °C
Junik (Kosovo)
Real time
Snowy
Wind : 14 km/h
Humidity : 87%
6°C
 • Sunday Today 3 - 12 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 13 °C
Graçanicë (Kosovo)
Real time
Fog
Wind : 3 km/h
Humidity : 90%
1°C
 • Sunday Today 4 - 7 °C
 • Monday Tomorrow -1 - 7 °C
Partesh (Kosovo)
Real time
Partly sunny
Wind : 25 km/h
Humidity : 81%
8°C
 • Saturday Today 6 - 11 °C
 • Sunday Tomorrow 3 - 9 °C
Tirana (Shqipëri)
Real time
Rainy
Wind : 0 km/h
Humidity : 100%
11°C
 • Sunday Today 8 - 15 °C
 • Monday Tomorrow 10 - 17 °C
Durres (Shqipëri)
Real time
Rainy
Wind : 0 km/h
Humidity : 100%
11°C
 • Sunday Today 8 - 15 °C
 • Monday Tomorrow 10 - 17 °C
Shkodër (Shqipëri)
Real time
Partly sunny
Wind : 6 km/h
Humidity : 90%
10°C
 • Sunday Today 9 - 16 °C
 • Monday Tomorrow 11 - 16 °C
Vlorë (Shqipëri)
Real time
Rainy
Wind : 4 km/h
Humidity : 94%
10°C
 • Sunday Today 8 - 13 °C
 • Monday Tomorrow 11 - 16 °C
Sarandë (Shqipëri)
Real time
Partly sunny
Wind : 0 km/h
Humidity : 100%
9°C
 • Sunday Today 9 - 14 °C
 • Monday Tomorrow 10 - 16 °C
Shkup (Maqedoni)
Real time
Snowy
Wind : 0 km/h
Humidity : 87%
8°C
 • Sunday Today 2 - 14 °C
 • Monday Tomorrow 3 - 16 °C
Gostivar (Maqedoni)
Real time
Snowy
Wind : 14 km/h
Humidity : 87%
6°C
 • Sunday Today 2 - 14 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 15 °C
Oher (Maqedoni)
Real time
Fog
Wind : 0 km/h
Humidity : 95%
4°C
 • Sunday Today 3 - 10 °C
 • Monday Tomorrow 0 - 9 °C
Kumanovë (Maqedoni)
Real time
Fog
Wind : 0 km/h
Humidity : 91%
-1°C
 • Sunday Today 3 - 11 °C
 • Monday Tomorrow 2 - 11 °C
Tetovë (Maqedoni)
Real time
Fog
Wind : 0 km/h
Humidity : 98%
2°C
 • Sunday Today 0 - 3 °C
 • Monday Tomorrow -1 - 6 °C
Medvegjë (Trojet)
Real time
Cloudy
Wind : 0 km/h
Humidity : 96%
7°C
 • Sunday Today 3 - 14 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 17 °C
Bujanoc (Trojet)
Real time
Rainy
Wind : 3 km/h
Humidity : 92%
2°C
 • Sunday Today 4 - 10 °C
 • Monday Tomorrow 0 - 8 °C
Preshevë (Trojet)
Real time
Snowy
Wind : 11 km/h
Humidity : 100%
0°C
 • Sunday Today -1 - 2 °C
 • Monday Tomorrow -1 - 2 °C
 
 
Ulqin (Trojet)
Real time
Sunny
Wind : 0 km/h
Humidity : 70%
-6°C
 • Saturday Today -7 - -1 °C
 • Sunday Tomorrow -1 - 6 °C
Tuz (Trojet)
Real time
Sunny
Wind : 0 km/h
Humidity : 62%
10°C
 • Sunday Today 8 - 24 °C
 • Monday Tomorrow 10 - 23 °C
Plavë (Trojet)
Real time
Sunny
Wind : 0 km/h
Humidity : 87%
2°C
 • Sunday Today 6 - 12 °C
 • Monday Tomorrow 4 - 12 °C
Gusi (Trojet)
Real time
Fog
Wind : 0 km/h
Humidity : 99%
0°C
 • Sunday Today 0 - 3 °C
 • Monday Tomorrow 2 - 3 °C